خشكيدگي تنه
صفحه اول تماس با ما RSS
افتاب
رویا دوشنبه 17 مهر 1396

خشكيدگي تنه و سر شاخه، مهمترين عامل خسارتزاي درختان انار محسوب مي گردد. در اثر تابش مستقيم آفتاب روي قسمتهاي آفتابگير تنه و سر شاخه هاي درختان انار، پوست از بين رفته، متورق شده و از چوب جدا مي گردد. زردي، كم برگي، پژمردگي، ريزش برگ و كوچك ماندن ميوه از جمله علايم اوليه، روي درختان مبتلا مي باشد. زيان هاي شديد معمولا با خسارت سوسك چوبخوار انار (chrysobothris parvipunctata) همراه و سبز خشكي يا زردخشكي درختان صدمه ديده را بدنبال دارد. اما ريشه ها سالم هستند و در همان سال و يا سالهاي بعد پاجوش زيادي توليد مي كنند. آلودگي سمت دار بوده و در اكثر موارد سمت آفتابگير تنه و ناحيه فوقاني سر شاخه ها آسيب مي بينند. ميزان خسارت هم در درختاني كه مدتي در سايه ديوار و يا درختان ديگر قرار داشته و بعدا بنا به دلايلي، از جمله قطع درختان مجاور، در معرض تابش مستقيم آفتاب قر ار مي گيرند، بسيار شديد مي باشد.

تبليغاتclose
آگهی رایگان